Senteret

Senteret

Listeskøyta Kystkultursenter

Listeskøyta Kystkultursenter presenterer:

-Om hundre år er allting glemt ...?

 

-Gå om bord i ei gammel listeskøyte.

 

-Opplev båtbyggertradisjonen på Lista

 

-De gamle frakteskutene.

 

-Tøffe motorer.

 

-Forlis og vrakutstilling fra den værharde Listakysten.

Listeskøyta Kystkultursenter

Senteret

 

Bygging av Listerbåter på Lista ble starten på norsk industrihistorie i fiskerinæringen og båtbyggerhåndverket. Fra 1850 og i over 100 år var båtbyggere flittig i gang med bygging av Listerbåter og Listerskøyter langs hele norskekysten. Hundrevis av denne båttypen ble etter hvert bygget.

 

Ganske utrolig - ikke sant?

 

Det er noen som sier at "om hundre år er allting glemt….." Men hvis du tar turen ut til Borhaug på Lista, så kan du ta en reise nesten 200 år tilbake i tiden og finne ut hva som foregikk i strandkanten på Lista.

 

Du er velkommen til Listeskøyta Kystkultursenter fra og med sommeren 2016 for en annerledes opplevelse!

«Listeskøyta Kystkultursenter» er et aktivitetssenter i Listahavnen. Vi holder til i det som var lokalene til «Brekneholmen båtbyggeri»» a/s, det siste båtbyggeriet på Lista.

 

Foreningen vår startet sin virksomhet som «Stiftelsen Listeskøyta» i 1981 i et garasjebygg, før vi kjøpte båtbyggeriet, og det ble inngått en festeavtale med kommunen for tomtearealet rundt senteret på 4000 kvm i Listahavnen (fiskerihavnen).

Åpningen av kystkultursenteret var 22. juni i 2008. Da hadde vi holdt på med restaurerings- og ombyggingsarbeider på dugnad siden oktober 2003 da vi kjøpte båtbyggeriet

 

Formålet med «Listeskøyta Kystkultursenter» er å ta vare på historien om båtbyggertradisjonene, fiskerihistorien og kulturminner fra vårt kystdistrikt med bl.a. listerbåtens historie og listerskøytene som ble bygget her i distriktet. Vi startet med innkjøp av makrellskøyta «Linda», og etter hvert fikk vi tak i gjenstander, motorer, båter m.m. til samlingen vår. Men vi har også tatt inn flere interessante attraksjoner i samlingen vår. Etter hvert har vi bygget opp en spennende kystkulturutstilling som resulterte i at vi i 2008 ble den slått sammen med Vest-Agder Museet IKS, avd. Lista. Sammen med de tilbyr vi barnehager, skoler, foreninger, institusjoner og turister ulike aktivitetstilbud.

 

Bygningen består av en stor hall på 261 kvm hvor vi har bygget opp kystkulturutstillingen med forskjellige temaer.

1. etasje inneholder også et maskinverksted på 46 kvm. et lagerrom/magasin, toalett og trapperom på til sammen 45 kvm. I et tilbygg på 137 kvm er det båtverksted med maskiner og spesialverktøy. Her kan vi bygge og reparere båter opp til 40 fot.

 

I 2. etasje har vi ”Skøyteloftet" som er et rom på 79 kvm med utsikt gjennom en glassvegg ned mot båthallen. Herfra er det også en flott panoramautsikt mot Borshavn, moloen og Listahavet. Kystkultursenteret er også en læringsarena der "Skøyteloftet" er en undervisningssal med godt AV-utstyr for skoler, seminarer, kursvirksomhet og foredrag. Vi har holdt seminar for kommuneadministrasjoner fra Rogaland om ”Etablering og drift av et kystkultursenter”, og seminar for Vest-Agder Museumslag om ”Hvordan vi kan formidle en god museumsopplevelse”. Dessuten norsk-dansk seminar om Uggerbyskipet og kurs i båtførerprøven m.m.

Anretningskjøkkenet vårt er på 21 kvm. Kontor og arkiv er på 35 kvm. og toalett.

Vi har samlet og bearbeidet historisk materiell, fotosamling, filmmateriell m.m., og vi er i gang med å skrive bok om «Listerbåtens historie». Dessuten har vi deltatt i prosjektarbeid om "Listastrendene som turistmål" (1997) og bidratt med kildemateriale til "På tur i Listalandskapet” (21. juni 2005).

 

I tillegg til båtbyggeriet har vi et større båthus, ”Eddabu” på 65 kvm. Her finner du ”Uggerbyskipet” som er en stor attraksjonen i utstillingen vår. Det er et handelsfartøy som ble bygget i Vest-Agder ca. 1810. Det seilte med forsyninger til Norge under Napoleonskrigen da engelskmennene blokkerte norske havner. Skuta forliste på stranda i Uggerby nær Hirtshals. Ut i fra Strandingsdokumenter fra Uggerby og danske avisartikler fra 1854 er det mulig at dette er ”Haabeth Arina” av Kristiansand. I samarbeid med V-A fylkeskommune og Flekkefjord Sparebank har vi laget en presentasjon i tekst og bilder som forteller om skipet, forliset, bergingen av vraket og skutefarten mellom Danmark og Norge. Her kan du også oppleve en historisk utstilling om skutefarten i Skagerrak.

 

”Hemmelig klubb”, førskolebarna ved Borhaug barnehage har undervisning i forskjellige tema om kystkultur i våre lokaler og i ”Gulbua”.

”Elias”-klubben hadde også hatt tilhold her og hadde sine møter på kystkultur- senteret. Den gamle Elias-båten ”Eilert Sundt jr.” har vi overtatt. (Klubben er foreløpig lagt ned, men vi håper på snarlig oppstart igjen.)

 

”Listeskøyta Kystkultursenter” er nærmeste nabo til den nye fiskerihavnen med et større kaianlegg og et nytt fiskemottak. Kaiene er bygget nær inntil kystkultursenteret og ble innviet i juli 2012. Dette gir oss nye spennende muligheter med tilgang til sjøen og virksomheten ved mottaket som kommer i drift igjen i løpet av våren 2016.

 

I Vågsvollvika, mellom Borhaug og Lista fyr, er det en sjøbu som blir kalt for "Gulbua". Vi har inngått en avtale med Vest-Agder fylkeskommune om leie av sjøbua. Bua bruker vi til spesielle arrangementer og utflukter. Dette er midt i et fuglefredningsområde med Ramsar-status. Dessuten bruker barnehagen bua og området rundt som en læringsarena for kystkultur, fugleobservasjon og flotte turopplevelser.

Vi har arrangementer med bl.a. «Åpent museum» og servering av tradisjonsmat med "Sild & jorple". Dette er blitt en årlig tradisjon. Folk kommer langveisfra for å få med seg denne opplevelsen.. En kjærkommen inntekt for virksomheten vår!

 

Fra Skottland har vi fått en fluktbåt fra 2. verdenskrig. 4 personer flyktet fra Farsund over Nordsjøen i 1941 med fiskebåten VA-92. Etter en dramatisk flukt over Nordsjøen nådde de Skottland. Utstilling av båten og om flukten ble åpnet i juni 2014 Den gamle trekkferga over Øyvold-sundet ved Farsund er også kommet til oss og skal restaureres..

.

En stor del av utgiftene til restaurering og utrusting av kystkultursenteret er egenandel. I tillegg kommer dugnadsinnsats. Resten finansieres av offentlige tilskudd og sponsorer. Fra 2008 dekker Vest-Agder-fylkeskommune og Farsund kommune driftskostnadene for selve utstillingen. Dessuten har Flekkefjord Sparebank og Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse tidligere bidratt med økonomisk støtte til utstillingen vår og installasjon av steamkjele til båtverkstedet.

Vi er en privat forening som med stor entusiasme og frivillig innsats ønsker å ta vare på historien om vår kystkultur. Derfor var det meget gledelig og en stor inspirasjon når vi ble nominert til «Årets museum» i Vest-Agder. Vi nådde opp til 2. plass.

 

Vårt nye prosjekt er aktiviteter for barn ute- og inne:

Inne i utstillingen skal vi lage til båser innredet med ulike kystlandskap hvor barna skal aktiviseres med tema-oppgaver. Ute skal vi ha lekeapparater og aktiviteter av utstyr som brukes til fiske- og fangst. Idéen er at barna, allerede på et tidlig tidspunkt skal få interesse for og kunnskaper om den virksomheten som foregår i nærmiljøet og naturen som de ferdes i til daglig.

 

Vi vil lage noe nytt og attraktivt som vil begeistre de som besøker oss. Samtidig gi dem kunnskaper om vår kystkultur. Til det trenger vi gode samarbeidspartnere for å hjelpe oss med ideer, økonomisk bistand og andre bidrag f.eks. materiell. Vi ønsker å gi våre besøkende et innholdsrikt opphold hos oss som de vil huske.

Lista, 19. februar 2016.

 

Vi servert "Sild og jorple" på "Listeskøyta" lørdag 30. Mars 2019. Det ble en suksess i år også med mange fornøyde sildeelskere. Det var fullt hus hele lørdag ettermiddag.

 

Salget går unna. Det er full kjør bak disken.

Gutta i byssa koser seg mellom slagene med en hyggelig drøs.

Ungdommen bygger påske hytter bak museet.

Kreativiteten på nye høyder.

 

Det var god stemning rundt sildebordene.

 

Copyright © 2016 (Listeskøyta Kystkultursenter). Webansvarlig Niklas Edlund