Kompetanse

Kompetanse

Listeskøyta Kystkultursenter

Listeskøyta Kystkultursenter presenterer:

-Om hundre år er allting glemt ...?

 

-Gå om bord i ei gammel listeskøyte.

 

-Opplev båtbyggertradisjonen på Lista

 

-De gamle frakteskutene.

 

-Tøffe motorer.

 

-Forlis og vrakutstilling fra den værharde Listakysten.

Listeskøyta Kystkultursenter

Kompetansesenter

 

200 meter fra skolen, mellom Borshavn og Tjørvehavn, ligger det nye Listeskøyta Kystkultursenter.

 

I Listahavnen, mellom Borshavn og Tjørvehavn, ligger LISTESKØYTA KYST- KULTURSENTER. Det gamle nedlagte Brekneholmen Båtbyggeri A/S er nå blitt et museum for listerbåten og kystkultur.

 

Her er det mye som kan vekke nyskjerrigheten for de fleste:

I utstillingshallen passerer du først en historisk vandring som forteller deg om listerbåtens historie og utbredelse langs norskekysten. Her får du vite hva gammelost og bankende hjerter på Lista kan føre til. Om en båttype som vakte oppsikt og fikk stor betydning for fiskeri- og sjøfartsnasjon Norge. Og dessuten hvordan båttypen fra Lista etter hvert overtok nesten hele Lofotfisket! Frakteskutene fra Lista ble også en legende langs norskekysten.

 

 

Copyright © 2016 (Listeskøyta Kystkultursenter). Webansvarlig Niklas Edlund